Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Pani Jeziora

Witaj

Zadania, bitwy, chwała i śmierć! Witaj z powrotem w magicznych krainach Magii i Miecza.

Pani Jeziora to rozszerzenie gry Talisman: Digital Edition Wewnątrz znajdziesz nowych Poszukiwaczy, Przygody i Zaklęcia. Wszystkie te karty działają tak samo, jak karty z gry podstawowej, wystarczy je wtasować do odpowiednich talii.

Symbol Pani Jeziora

Karty pochodzące z tego rozszerzenia zostały oznaczone symbolem Pani Jeziora. W ten sposób będzie je można łatwo odróżnić od kart pochodzących z gry podstawowej.

Karty Stajni

Niektóre spotkania z rozszerzenia Pani Jeziora umożliwiają Poszukiwaczowi zakupić lub wziąć wskazaną kartę z talii Stajni..

Karty Nagród za zadania

Otrzymywanie Nagród

W grze podstawowej kiedy Poszukiwacz wypełnił zadanie Czarownika, ten natychmiast teleportował go do swojej Jaskini i w nagrodę wręczał mu Talizman. Korzystając z tych kart, zamiast otrzymywać Talizman, gracz może wylosować kartę Nagrody za zadanie z wierzchu talii. Poszukiwacze, którzy wypełnią zadanie, nadal są teleportowani do Jaskini Czarownika, nawet jeśli zdecydują się otrzymać Nagrodę za zadanie zamiast Talizmanu.

Kiedy Poszukiwacz otrzyma Nagrodę za zadanie, kartę Nagrody należy umieścić w jego strefie gry. Korzyści z niektórych Nagród Poszukiwacz otrzymuje od razu, po czym kartę Nagrody należy odrzucić. Inne Nagrody pozwalają Poszukiwaczowi zachować kartę, dopóki sam nie zdecyduje się na jej wykorzystanie. Efekty tych korzyści zostały opisane na karcie Nagrody.

Kiedy karta Nagrody za zadanie zostaje odrzucona, należy odłożyć ją do pudełka. Każdą kartę Nagrody gracz może otrzymać tylko raz w ciągu gry.

Nagrody za zadania nie są traktowane jako Przedmioty, Zaklęcia czy Przyjaciele, dlatego nie mogą zostać porzucone, skradzione, sprzedane ani wymienione. Jeśli Poszukiwacz zostanie zabity, gracz musi odrzucić wszystkie swoje Nagrody za zadania. Poszukiwacz może podczas gry otrzymać dowolną liczbę Nagród.

Karty Alternatywnych Zakończeń

Przygotowanie do gry

Przygotowanie rozgrywki z kartami Alternatywnych Zakończeń zależy od tego, który z dwóch wariantów gracze zdecydują się rozegrać. Gracze mogą rozpocząć grę z jawnym lub ukrytym Alternatywnym Zakończeniem.

Wariant: Jawne zakończenie

Ten wariant wywiera na Poszukiwaczy duży wpływ i pozwala w trakcie rozgrywki przyjąć bardziej strategiczne podejście.

Jeśli gracze skorzystają z tego wariantu, powinni na początku gry potasować karty Alternatywnych Zakończeń, a następnie wylosować jedną i umieścić ją odkrytą na obszarze Korony Władzy na środku planszy.

Wariant: Ukryte zakończenie

Ten wariant okrasza rozgrywkę szczyptą tajemnicy i jest bardziej pasjonujący, gracze nie wiedzą bowiem, jakie niebezpieczeństwa czyhają na ich Poszukiwaczy na obszarze Korony Władzy, dopóki tam nie dotrą.

Jeśli gracze skorzystają z tego wariantu, powinni usunąć z gry wszystkie karty Alternatywnych Zakończeń posiadające w lewym górnym rogu symbol jawności. Karty posiadające taki symbol mogą być wykorzystane jedynie w wariancie jawnego zakończenia.

Następnie gracze powinni na początku gry potasować pozostałe karty Alternatywnych Zakończeń, a potem wylosować jedną i umieścić ją zakrytą na obszarze Korony Władzy na środku planszy.

Karty Alternatywnych Zakończeń

Karty Alternatywnych Zakończeń zastępują warunki zwycięstwa z gry podstawowej i zapewniają graczom inne, odmienne sposoby na wygranie rozgrywki. Wykorzystując ten wariant, na obszarze Korony Władzy Poszukiwacze będą musieli spotkać kartę Alternatywnego Zakończenia i postępować zgodnie z wydrukowanymi na niej zasadami – nie będą mogli rzucać Zaklęcia Rozkazu ani spotykać na tym obszarze innych Poszukiwaczy, chyba że dana karta Alternatywnego Zakończenia mówi co innego.

Pozostałe zasady dotyczące Krainy Wewnętrznej nadal obowiązują:

• Na istoty z Krainy Wewnętrznej (ani z kart Alternatywnych Zakończeń) nie działają Zaklęcia, nie można się też im wymykać.

• Poszukiwacz, który trafi na obszar Korony Władzy, przestaje się poruszać – zamiast tego cały czas pozostaje na tym obszarze, chyba że dana karta Alternatywnego Zakończenia mówi co innego.

• Od momentu, w którym jakiś Poszukiwacz trafi na obszar Korony Władzy, każdy gracz, którego Poszukiwacz zostanie zabity, zostaje wyeliminowany z gry.

Zazwyczaj karty Alternatywnych Zakończeń wpływają jedynie na Poszukiwaczy znajdujących się na obszarze Korony Władzy. Wyjątek stanowią polecenia, przy których znajduje się symbol gwiazdy – takie polecenia wpływają na wszystkich Poszukiwaczy, bez względu na to, w jakich Krainach się znajdują (w tym również na Poszukiwaczy przebywających na obszarze Korony Władzy).